Mateřská škola Dvořákova, Přerov

Mateřská škola Dvořákova 23, Přerov

Akce pro děti

V naší MŠ připravujeme

 1.7 - 8.7.

  Prázdninový provoz pro přihlášené "naše" děti smile

 11.7. - 31.7.

  Mateřská škola uzavřena

 1.8. - 19.8.

  Náhradní provoz pro přijaté děti z ostatních MŠ a přihlášené naše děti smile

 22.8. - 31.8.

 

Prázdninový provoz pro přihlášené "naše" děti smile

Čt 1.9.

 6.15 - 8.15

Slavnostní zahájení školního roku 2022/23 wink

 

_____________________________________________

Projekt Sběr papíru v mateřských školách na území města Přerova - informace:
Soutěž ve sběru papíru probíhala v termínu od 1. 10. 2021 do 29. 5. 2022.

Starý papír (pouze noviny časopisy a knihy; nikoli kartony, obalový papírový materiál či firemní odpad)
mohli rodiče/rodinní příslušníci/děti v rámci soutěže odevzdávat
pouze ve sběrném dvoře Na Hrázi 17 (v provozní době).

V tomto školním roce nebyl přistavován kontejner k budově mateřské školy.
Pokud jste se rozhodli nás podpořit a papír do sběrného dvora odvézt,
bylo nutné nahlásit, že se jedná o sběr pro MŠ Dvořákova.

Na potvrzení o odevzdaném sběru je třeba dopsat jméno dítěte a lístek odevzdat v kanceláři nebo ve třídě.
Mateřská škola dostane peníze za Váš papír na účet (1,50 Kč/kg) a Vaše dítě zařadíme mezi soutěžící. smile
Děkujeme. wink 

Vzhledem ke změně (sběr do soutěže nepříjímá sběrný dvůr Želatovská)
navrhujeme, pokud se Vám nevyplatí jezdit do dvora Na Hrázi,
papír za asistence dětí umístit do kontejneru na tříděný odpad v blízkosti bydliště.

Cíl sběru - vychovávat děti ke třídění odpadů bude podporován a zachován,
do soutěže škol se zase společně zapojíme, až se podmínky výkupu zlepší. smile
_______________________________________________________________________________

 

Plán akcí ve školním roce 2021/22

Červen 2022

Zábavné soutěžní dopoledne k Mezinárodnímu dni dětí • Schůzka rodičů nově přijatých dětí • Rozloučení s budoucími školáky • Zahradní slavnost • Třídní výlety • Sporty - florbal, hokejbal • Vzdělávací program pedagogicko-psychologické poradny • Tematické dny • 

Květen 2022 - realizováno

Zápis do mateřské školy pro příští školní rok • Tablo předškoláků • Společné fotografování tříd • NHL GLOBAL FAN TOUR • Školní kolo atletických přeborů • Nocování předškoláků v MŠ • Výlet s edukačním programem do Sluňákova • Airtrack v Sokolovně • Tematické dny - Svět hmyzu, Bezpečnost v dopravě • 

Duben 2022 - realizováno

Jarní a velikonoční tvoření • Zápis dětí na prázdninový provoz v srpnu • Odpoledne otevřených dveří pro zájemce o zápis do naší MŠ od školního roku 2022/23 • Divadlo v MŠ Malá medvědí pohádka • Tematické dny - Čas, Jaro, Velikonoce, Domácí zvířata, hospodářská zvířata a jejich mláďata, Zahrada, Pohádka •

Březen 2022 - realizováno

Logopedická prevence • Jarní tvoření • Tematické dny • Hudebně-vzdělávací program v MŠ • Tvoření ptáčků pro výstavu v pasáži • Výtvarná soutěž kanceláře primátora města Přerova • Schůzka rodičů budoucích školáků • Vyhrabávání a úklid zahrady • Fotografování zájemců •

Únor 2022 - realizováno

Karneval v MŠ • Videozáznamy činností dětí • Tematické dny - Povolání, Karneval, Z pohádky do pohádky, Exotická zvířata •

Leden 2022 - realizováno

Výtvarná soutěž BIOSu • Projektový den • Tematické dny - Tři králové, Přezimující ptáci, Volně žijící zvířata, Zima • Děti ze tří tříd byly v karanténě sealed situace byla náročná, ale zvládli jsme to •

Prosinec 2021 - realizováno

Mikulášská nadílka a pohádka pro děti v mateřské škole • Vánoční nadílka v mateřské škole • Vánoce na zámku - edukační program muzea • Vánoční salón Atlasu • Tematické dny - Andílci a čertíci, Andělské čarování, Čekání na Vánoce, Jak se vaří Vánoce • 

Listopad 2021 - realizováno

Fotografování zájemců - vánoční sada • Nácvik dramatizace pro vystoupení na náměstí • Tematické dny - Počasí, Pečení se sv. Martinem, Medvědi, Veverky, Tajná přání, Čertíci • 

Říjen 2021 - reaalizováno

Zahájení práce dětí v kroužcích • Průběžná praxe studentek SPgŠ - zahájení • Airtrack v Sokolovně • Tématické programy - Podzim • 

Září 2021 - realizováno

Zahájení školního roku • První divadlo v mateřské škole Včelí královna • Třídní schůzky s rodiči v MŠ • Dopravní hřiště ATLASu • Tematické dny - modrý • Souvislá praxe studentek SPgŠ •

Informace z mateřské školy

Nejbližší akce

Nejbližší akce

Aktuální informace

Aktuální informace

Jídelní lístek

Jídelní lístek